They seem to make lots of good flash cms templates that has animation and sound.

Ofiara

Temat: Etykieta lochu
" />Zastanawiałam się, czy nie wywalić tego tematu ale po ponownym przeczytaniu doszłam do wniosku, że ogólne zasady pozostają bez zmian. Natomiast nowością na ToDzie jest opcja masterloot.

Poolega ona na tym, że jedna osoba - loot master, którą domyślnie jest lider grupy czy rajdu może wybrać, komu dać dany przedmiot. Najczęściej decyduje się o tym za pomocą rolla, tzn., każda osoba, która chce daną rzecz wpisuje:
/roll
i komputer losuje za nią liczbę od 1 do 100. Kto ma najwyższy, wygrywa. Możliwe jest modyfikowanie tej komendy poprzez dodanie parametrów, np. /roll 50 wylosuje liczby od 1 do 50, roll 1000 od 1 do 1000, roll 99 101 wylosuje liczby z przedziały 99-101.

W Ordo stosujemy następujące zasady rollowania: najpierw roll na 1 build (ten, w którym mamy najwięcej talentów), drugi (np. dla tanka sprzęty pod DPS i heal, albo mail zamiast plate) i na disenchant. Jeśli w grupie nie ma enchantera, trzeci roll jest albo losowo przydzielany komuś (funkcja addona X-loot) albo jest to greed roll, w którym każdy może rollować i sprzedać daną rzecz. Najczęciej ten typ lootu stosowany jest w rajdach i tylko na bossów. Zapobiega to "przypadowemu" znijowaniu cennego przedmiotu ale w rękach nieuczciwego loot mastera może być niebezpiecznym narzędziem.

Najsłynniejszą osobą, która go nadużywa jest Tabas i Szewczyk, stąd w gwarze ToDziarskiej określenie: ztabasować coś. W OS ninjowanie i tabasowanie jest zakazane i o ile strony się nie dogadają inaczej, loot dostaje ten, kto go wylosował.

Ponieważ teraz częściej chodzimy na rajdy niż zwykłe instancje i często używamy Skype, dodam jeszcze, że należy do umówionego lochu przyjść z wyprzedzeniem i z zaopatrzeniem, nie zaczynać rajdu od AFKowania a w miarę możliwości dać znać jeśli coś komuś wypadło i nie może przyjść. Dodatkowo proszę słuchać liderów i zwłaszcza w momencie informowania o zasadach, wyjaśniania taktyki i rozdzielania lootu, nie prowadzić zbędnych dyskusji czy nie spamować Dmg meterami.

Najczęściej w lochu obowiązuje kolejność zabijania mobów. U nas stosujemy następujący porządek:
gwiazka - kółko/moneta - diament - trójkąt - kwadrat - księżyc - czaszka

Czaszką często oznaczony jest też sam boss.

W razie potrzeb będę uzupełniać ten temat. Wiem, że dla wielu osób są to rzeczy oczywiste ale nie dla wszystkich.
Źródło: ordosanguinis.tk/viewtopic.php?t=26Temat: Metoda Ackermanna
Metoda Ackermanna jest oparta na 50 letnim doświadczeniu w leczeniu manualnym. W wyniku tej pracy powstała terapia oparta na bardzo dokładnej diagnozie stanu układu kostnego oraz skutecznym postępowaniu chiropraktycznym. Każdy ruch w tej terapii charakteryzuje się precyzją i dokładnością dając zamierzony efekt. Terapeuci stosujący tą metodę poza wysoko znajomością anatomii, fizjologii, radiologii posiadają duże wyczucie palpacyjne. Metoda ta pozwala na działanie w miejscu występowania schorzenia, dlatego zostaje odblokowany tylko i wyłącznie ten kręg, który powodował bóle i dolegliwości pacjenta. Tak więc przy zastosowaniu metody Ackermanna w ciągu jednego lub kilku zabiegów można usunąć lub znacznie złagodzić ból.


Kręgosłup uzależniony jest od swojej postawy - kości krzyżowej, podtrzymywanej przez dwie kości miednicze. Ich położenie względem siebie oraz względem płaszczyzny horyzontalnej ma decydujące znaczenie dla zdrowia człowieka. Nieprawidłowe położenie poszczególnych części szkieletu względem siebie może prowadzić do stanów patologicznych. Prawidłowa pozycja miednicy jest warunkiem niezakłóconego przebiegu funkcji biologicznych w ciele człowieka. Ponieważ ukośnie ustawiona miednica powoduje wadliwe ułożenie całego kręgosłupa aż do podstawy czaszki. Możemy stwierdzić, iż leczenie odcinka szyjnego kręgosłupa niejednokrotnie dopiero wtedy przynosi spodziewane efekty, gdy najpierw przywróci się prawdidłową pozycje miednicy.

Nabyte przemieszczenie w obrębie miednicy, czyli nieprawidłowe położenie kości miednicznych względem kości krzyżowej, prowadzi do różnych typów dalszych zmian, których wynikiem jest pozorne skrócenie kończyny. Mimo, iż pacjent stoi na równym podłożu i obie nogi są równomierne obciążone, na zdjęciu rentgenowskim jedna głowa kości udowej może znajdować się niżej. Biorąc pod uwagę, że przemieszczenie kości miednicznej ze zmianą położenia kości udowej może oddziaływać na całą kończynę ze stopą włącznie, łatwo zrozumieć, iż takie wtórne zmiany zwiększają skrócenie nogi. Zmiany w położeniu kolana i głowy kości udowej po stronie krótszej nogi powodują zazwyczaj wygięcie się kolana na zewnątrz. Często bóle kolana, nie mające przyczyn miejscowych, wskazują na przemieszczenie w miednicy.

Terapeuta w swojej codziennej pracy spotyka się z takimi objawami jak ból, ograniczenia zakresu ruchu oraz wynikające z nich zmiany zwyrodnieniowe, które moga prowadzić do symptomów chorobowych w narządach wewnętrznych danego segmentu. Zdarzają się również sytuacje odwrotne, gdy w drodze odruchu - napięcia i bóle w okolicach kręgosłupa są sygnałem zaburzeń w organach wewnętrznych. dlatego zabiegi rehabilitacyjne kręgosłupa przynoszą dobre efekty przy różnego rodzaju zaburzeniach w funkcjonowaniu narządów wewnętrznych połączonych z dolegliwościami kręgosłupa.

Przy stawianiu diagnozy często nieodzowne jest przeprowadzenie badania radiologicznego. Informuje ono o statyce ciała pacjenta oraz o przeciwskazaniach do przeprowadzenia manipulacji. Palpacja miednicy i pomiar długości kończyn pozwalają zazwyczaj bardzo dobrze określić pozycję stawów krzyżowo-biodrowych i położenie kości krzyżowej w stosunku do piątego kręgu lędźwiowego. Terapeuta po dokładnej diagnozie stwarza sobie indywidualny obraz tego, jak doszło do powstania przemieszczeń. Błahe przyczyny mogą przynieść poważne skutki. Trzeba uświadomić sobie, że granice między bólem a uwolnieniem się od niego wyznaczają milimetry. I dlatego warto zapobiegawczo regularnie poddawać się kontrolom kręgosłupa.
Źródło: forum-rehabilitanci.xt.pl/viewtopic.php?t=8


Temat: Pytania i wrażenia - przedtermin, 09.06.2009
09.06.2009, pytania z przedterminu (to, co pamiętam... Czyli prawie wszystko :>).

1. Składniki temperamentu wg kogośtam i Derryberrego (czy jakoś tak?):

- emocjonalność, aktywność, towarzyskość,
- wycofanie - zbliżanie,
- reaktywność i samoregulacja,

2. Wg FTI Nęcki, wysokie pobudzenie działa tak, że:

- maleje PR i zasoby uwagi,
- wzrasta PR i zasoby uwagi,
- PR wzrasta, zasoby maleją,
- PR maleje, zasoby wzrastają.

3. Osoby, u których dominuje refleksyjny styl poznawczy:

- mają wysoką tolerancję ryzyka poznawczego,
- mają niską tolerancję ryzyka poznawczego,
...

4. Uwarunkowania stylu niezależności od pola:

- jednorodne środowisko wymagające orientacji w terenie,
- niejednorodne środowisko wymagające orientacji w terenie,
...

5. W badaniach nad zespołem Downa, co jest źródłem domniemań o demencji (coś w ten deseń):

- delecje w genie 21,
- dziedziczenie genu X od matki,
- dziedziczenie genu X od ojca,

6. Wg badań Jensena z zadaniem Hicka - jaka korelacja czas vs IQ?
- poziom wykonania zad. Hicka w badaniu Jensena korelował dodatnio z IQ (?), a czas wykonania ujemnie.

7.Test Ravena a wiek - czemu starsi mają gorzej?

- bo trudności z rodzajem reguł (jakościowe, Carpenter),
- bo trudności z ilością reguł (ilościowe, Carpenter), -> "związane z ilościowym ograniczeniem w przetwarzaniu info (pojemność WM)"

8. Wg hipotezy pobudzeniowej (podobno w Nęcce było):

- w sytuacji wysokiego pobudzenia temperament kompensuje straty inteligencji,
- aby zadanie było wykonanie poprawnie, musi być optymalny poziom pobudzenia,

9. W czym test Bineta jest podobny do współczesnych testów?
- mierzy głównie złożone funkcje umysłowe,

10. Zdolność wzrokowo-przestrzenna, która najbardziej różni kobiety i mężczyzn to...
- rotowanie figur,

11. Wskaźnik encefalizacji to...
- stosunek mózgu do czaszki,
- stosunek kory szarej do mózgu,
- stosunek masy mózgu do całego ciała,
- jakieś mało prawdopodobne coś.

12. Efektu Flynna na pewno nie wyjaśnia:

- edukacja,
- geny,
- odżywianie,
- opieka rodzicielska.

13. Wg doświadczeniowej subteorii Sternberga wysokie funkcjonowanie intelektualne charakteryzuje:

- sprawne radzenie sobie w nowych sytuacjach i szybkie automatyzowanie czynności,

14. Czynnik g a IQ (wielokrotny wybór):

- g jest destylatem, a inteligencja amalgamatem,
- g jest amalgamatem, a inteligencja destylatem,
- różnica między nimi jest mała,
- różnica jest zasadnicza.

15. Która koncepcja typów mówi o zespołach jakościowo odrębnych cech:

- modalna,
- szufladkowa,
- wymiarowa,
- biegunowa.

16. Wpływ środowiska specyficznego na inteligencję, w porównaniu do temperamentu, jest:

- wyższy,
- niższy,
- nie można porównać,

17. Selektywny (komplementarny) dobór rodziców, w porównaniu z losowym, wpływ na daną cechę:

- zwiększa zmienność,
- zmniejsza zmienność,
- zmienność pozostaje taka sama.

18. Od kogo Guilford zapożyczył treści behawioralne:

- Thorndike'a,
- Bolka i Lolka itp.

19. Wg badań Tetewskiego, czas rotacji mentalnej był skorelowany z (jakoś tak):

- z IQ płynną, jeżeli materiał był znany,
- z IQ tylko wtedy, jeżeli materiał był nieznany,

20. W metaforze geograficznej podstawową jednostką analizy jest:

- komponent,
- schemat,
- czynnik,

21. Analiza komponentowa rozumowania przez analogię (Sternberg) - jeżeli eksperymentator podaje A i B, potem podaje C i D i zaczyna mierzyć czas, to czas ten określa wzór:

- t = 4e + xi + ym + za + c i inne wersje do wyboru,
- t= 2e + 0 + ym + za + c.

22. Wg badań Haiera przy rozwiązywaniu testu Ravena (2 odp.):

- większe zużycie energii w prawej półkuli,
- większe zużycie energii w lewej półkuli,
- im wyższa IQ, tym mniejsze zużycie energii,
- im wyższa IQ, tym większe zużycie energii.


23. Coś z IQ płynną i skryst.

24. Inteligencja szkolno-akademicka:

- nieważna jest szybkość zadania,
- zadanie ma tylko jedno rozwiązanie itp.

25. Otwarte: Jak nazywa się podtest Wechslera, który jest najczulszym wykrywaczem upośledzonych? Powtarzanie cyfr - "bardzo dobry jako test przesiewowy - wśród osób, które nie są w stanie powtórzyć 5 cyfr wprost i 3 wspak 90% to osoby upośledzone."
Podobieństwa - "uważa się, iż jest to jeden z najczulszych testów upośledzenia umysłowego". Faktycznie chodziło o Podobieństwa, ale Powtarzanie też było zaliczone. .

Więcej (jednego, nie licząc niedokładnych treści ) nie pamiętam. Dopisujcie swoje, poprawiajcie błędy itp. A tak w ogóle to wnioskuję przyznanie ogromnego świderka doktorowi Putko za te pytania!
Źródło: psychole.net.pl/forum/viewtopic.php?t=984