They seem to make lots of good flash cms templates that has animation and sound.

Ofiara

Temat: kapital poczatkowy
" />Należy zebrać świadectwa pracy oraz druki o wysokości wynagrodzenia za okres do 31.12.98r. Komplet druków do wypelnienia trzeba odebrać z ZUS-u. To jest pierwszy etap. Do wypelnienia są 3 druki :wniosek o zaliczenie kapitału, zestawienie przebiegu pracy zawodowej i druk o wynagrodzeniu. Osoby, które w 1998r. przepracowały krócej jak 6 mc-y-nie ubiegaja sie o naliczenie kapitału.To ogólne zasady. Więcej informacji mogę udzielić po konkretnych pytaniach. Powodzenia
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=5376Temat: Kilka pytań o ZUS Z-3 i zasiłek chorobowy...
" />Po raz pierwszy składam dokumentację „jak w temacie” do ZUS, w związku z tym mam kilka pytań. Sytuacja ma się następująco. Od dnia 01.10.2004 r.– zatrudniłem pracownika na umowę o pracę (pełny etat, 1000 zł brutto). Od dnia 21.10 niestety zaczął chorować. W związku z tym, iż pracownik posiada wymagany 30- dniowy okres bezp. chor. (poprzednim zakładzie pracy był zatrud.01.08.1999-30.09.2004) – wypłacam mu wynagrodzenie za chorobę. Obawiam się jednak, że jest to dłuższa niedyspozycja i będę musiał złożyć druk ZUS Z-3, tak żeby pracownik otrzymał zasiłek chorobowy z ZUS. Jeżeli pracownik dostarczy następne zwolnienie to z dniem 22.11 minie 33 dni choroby płatne prze pracodawcę. Moje pytania:, 1) Kiedy powinienem najpóźniej złożyć dokumenty w ZUS-ie biorąc pod uwagę, że od 23.11 przysługiwałby zasiłek z ZUS? 2) Dotyczy Z-3 – Czy w związku z tym, że pracownik w moim zakładzie pracy nie przepracował pełnego miesiąca przed zaistniałą chorobą musze wpisać w pkt. 2,3 wszystkie poprzednie okresy zatrudnienia pracownika (mam dostęp do kserokopii świadectw pracy) - czy wystarczy podać okres ostatniego zatrudnienia pracownika? Czy składając druk Z-3 dołączam wszystkie zaświadczenia lekarskie, czy tylko ostatnie? Jak mam wypełnić pkt.10 skoro pracownik przepracował u mnie tylko 13 dni (5.10 – miał urlop, a od 21.10 – chorobowe)? Bardzo proszę pomóżcie!
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=19272


Temat: Do osób wystawiających świadectwa pracy
" />Chciałam zapatać się Was , czy jako osoby wystawiające świadectwa pracy macie problemy z Urzędem pracy odnośnie sposobu wypełniania tych dokumentów? To co wyprawia Urząd w Lublinie przechodzi czasami najśmielsze wyobrażenia. Wydaje mi się, że przez odsyłanie od okienek bezrobotnych próbują zaoszczędzić na zasiłkach. I tak : świadectwo jest złe , gdy w punktach zamiast wpisu "nie" lub "nie wystąpiło" jest wstawiona długa pozioma kreska- odesłano mi byłą pracownicę, bo w poz.służba wojskowa postawiłam kreskę, a powinnam wpisać "nie podlega",nieważne było też świadectwo pracy za lata 80-te ponieważ nie wstawiłam wykorzystanego urlopu wypoczynkowego. Jeżeli w świadectwie za okres sprzed ostatniej zmiany druku nie wstawiło się(z powodu braku w dokumentach archiwalnych) m-ca urodzenia lub imienia drugiego rodzica świadectwo jest całkowicie nieważne.Podając podstawę prawną rozwiązania umowy obok podania Nr Dz. Ustaw nie dopisałam " z późn. zmianami" - też świadectwo nieważne.Nagminne jest też ganianie byłych chałupniczek po wpis, że nie korzystały z urlopu wychowawczego (przecież nie miały i nie mają do niego prawa). Teraz już wszystko mam opanowane perfekt, ale we wcześniejszych dokumentach takie "kwiatki" się zdarzały.Czy takie uchybienia w treści świadectwa pracy są podstawą odmowy rejestracji bezrobotnego? A może to czysta złośliwość urzędników? I jeszcze jedno - czy od osób z naliczonym kapitałem początkowym i starających się o świadczenie przedemerytalne wymagane są ponowne druki Rp-7 ?
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=12372


Temat: kadrowcy pomóżcie-chyba żle zwolniłam pracownika
" />Czegoś tu nie rozumiem. Piszesz, helenka, że o przyznaniu pracownicy świadczenia rehabilitacyjnego dowiedziałaś się dopiero 10.03, czyli w dniu kiedy wręczyłaś jej świadectwo pracy. Powiedzmy, że z tym się zgodzę. Mam tylko jedno pytanie: dlaczego nie przewidziałaś takiej sytuacji?

O ile mi wiadomo, to jednym z dokumentów, jakie należy złożyć do ZUSu w celu przyznania świadczenia rehabilitacyjnego, jest ZUS Np-7. Konstrukcja tego druku polega między innymi na tym, że pracodawca, jako płatnik, MUSI jego II część wypełnić, podpisać i przystawić pieczątkę. Tak więc ponawiam pytanie: czy nie mogłaś przewidzieć takiej sytuacji?

Na dzień dzisiejszy nie pozostaje Ci nic innego, jak tylko przywrócić do pracy tą pracownicę.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=23496


Temat: Au-Pair Na czym polega,jakie zasady,namiary na prace
PROCEDURA WYJAZDOWA AU PAIR BELGIA: W burze GUIDE należy złożyć komplet dokumentów, który powinien zawierać:
Aplikację au pair (druk do odbioru w Biurze Guide) + 5 zdjęć legitymacyjnych
List do rodziny goszczącej mówiący o tym:
Dlaczego chcesz zostać au pair w Belgii?
Jaka jest Twoja rodzina?
Jakie masz doświadczenie w opiece nad dziećmi?
Jakie masz wykształcenie?
Jakie są twoje plany na przyszłość?
Jakie są Twoje zainteresowania?

Referencje dotyczące opieki nad dziećmi (min.2) wystawione przez rodziców dzieci, którymi się opiekowałaś (druk do odbioru w Biurze Guide)
Referencje charakteru (min. 2) wystawione przez osobę, która Cię dobrze zna (druk do odbioru w Biurze Guide)
Raport medyczny o stanie zdrowia (druk do odbioru w Biurze Guide)
Zaświadczenie o niekaralności
Zdjęcia z rodziną, dziećmi, którymi się opiekowałaś, przyjaciółmi, itp. Zdjęcia należy rozmieścić na kartce formatu A4 i opisać - kto jest na zdjęciu, kiedy zdjęcie zostało zrobione
Kserokopię ostatniego świadectwa szkolnego lub zaświadczenie z uczelni
Kserokopię paszportu (strona ze zdjęciem oraz danymi osobowymi)
Kserokopie innych dokumentów np. prawa jazdy, dyplomów sportowych, muzycznych itp.
CO DALEJ AU PAIR BELGIA: Po otrzymaniu kompletu dokumentów, przekazywane one są do biura w Wielkiej Brytanii. Nasze biuro partnerskie natychmiast rozpoczyna poszukiwanie odpowiedniej dla Ciebie rodziny, która skontaktuje się z Tobą telefonicznie. Jeżeli przypadniecie sobie do gustu, otrzymasz od Biura Guide pisemną ofertę rodziny.
FORMALNOŚCI WIZOWEAU PAIR BELGIA: Ambasada Królestwa Belgii mieści się przy ul. Senatorskiej 34, Warszawa 00-095, tel. (0-22) 827 02 33 lub 34, fax. (0-22) 828 57 11. Godziny otwarcia działu konsularnego w dni robocze od 9 do 13 30. W ambasadzie należy zgłosić się osobiście po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z ambasadą.

Do ubiegania się o wizę au pair potrzebne są:
3 formularze wizowe do wypełnienia w ambasadzie
3 zdjęcia paszportowe
oryginał kontraktu rodziny belgijskiej
oryginał zaświadczenia o niekaralności + tłumaczenie przysięgłe na język francuski lub niderlandzki
zaświadczenie lekarskie od lekarza wyznaczonego przez ambasadę
Okres oczekiwania na wizę to ok. 5 dni. Należy ją odebrać osobiście. Opłata wizowa wynosi PLN 250 + opłata za wizytę u lekarza wyznaczonego przez ambasadę. Pieniądze należy wpłacić w kasie ambasady w dniu składania dokumentów.

Rodzina goszcząca jest zobowiązana do uzyskania pozwolenia na pracę au pair. Uzyskanie go trwa ok. 6 tygodni.

Źródło: belgia.at/index.php?showtopic=36


Temat: Zwolnienie Lekarskie
" />Pierwsze zwolnienie( obejmujące okres po ustaniu zatrudnienia) powinieneś złożyć w zakładzie pracy. Zakład wypełni druk ZUS 3 i wraz ze zwolnieniem oraz kopią świadectwa pracy prześle dokumenty do ZUS. Kolejne zwolnienia należy przekazywać już bezpośrednio do ZUS.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=8582


Temat: Kapitał początkowy-załatwiony przez zakład pracy-do Eweliny
" />Te pytania nie są trudne, a więc po kolei:
1. wiele spraw załatwiałam telefonicznie, po prostu wyręczałam pracownika. Najszybciej otrzymywałam świadectwo pracy. Na druk Rp7 trzeba było czekać nawet pół roku. Oczywiście bardziej operatywni pracowcy sami załatwiali swoje sprawy. Dzwonili, pisali. "Oporne" firmy po prostu informowałam, że ZUS mnie mobilizuje do oddania właśnie tych brakujących z ich firmy dokumentów. Skutkowało.
2. Dla każdego pracownika , obojętnie w jakiej firmie pracował-dużej czy małej,prosiłam o druki Rp7. Jedynie jak ktoś prowadził działalnośc gospodarczą, to spisywałam nr odrowadzanych składek.
3. Nie przywiązywałabym wagi do wielkości zakładu. Prosiłabym o druki. Nie miałam problemu nawet z firmy 3-osobowej. Jak ta osoba nie wiedziała jak wypełnić-informowałam.
4. Wiadomo jaki bałagan w ZUS. Mimo posiadania deklaracji, mogą i jestem pewna w 100% , że będą żądać Rp7.
5. Jeżeli SA zostały zlikwidowane, pracownicy nie posiadaja wpisanych zarobków do legitymacji ubezpieczeniowej, niestety ale muszą szukać dokumentów w archiwach, które wystawią kserokopie kart wynagrodzeń , zasiłków lub innych dokumentów stwierdzających wysokość
wynagrodzenia.
6.z praktyki zawodowej -Swiadectwo pracy + Rp7
7. tak, ZUS przeliczy, bo chodzi o dniówki rozliczeniowe
8. Oczywiście kapitał początkowy sporządza sie dla pracowników zatrudnionych dnia 31.12.1997. Powinnaś dla tych osób również przygotować komplet dokumentów. Takim osobom pomagałam skompletować druki. Sami dalej załatwiali w ZUS bądź nowym zakladzie, ale ja robiłam sobie ksero z wnioku i pracownik podpisywał, że odebrał. To było dla mnie potwierdzenie załatwienia sprawy.
Jeżeli, na któreś pytanie nie odpowiedziałam wyraziście, proszę o pytanie, z przyjemnością podzielę się wiedzą.
Pracując przy kapitale , zawsze pamiętałam, że sporządzam następny wniosek emerytalny. Pomagało. Praca nie stresowała. Pozdrawiam .
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=3590


Temat: świad. pracy - ok. nieskładkowe - PILNE
" />Sposób prawidłowego wypełnienia druku świadectwa określono rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=37835


Temat: Dotacja na rozpoczęcie działalności - opis procedur.
Witam.

W związku ze sporym zainteresowaniem tematem i brakiem dostatecznej ilości wiadomości na ten temat postanowiłem się podzielić swoimi doświadczeniami, ponieważ składałem do Urzędu Pracy wniosek o dotację i udało mi się takową dostać. Do końca lutego było 18600PLN, od marca w związku ze wzrostem najniższej krajowej, dotacja wynosi 19200PLN [sześciokrotność najniższej krajowej]

W takim razie od początku wygląda to tak:

- trzeba zarejestrować się w urzędzie pracy [zależnie od warunków w UP trzeba być wcześniej jakiś okres bezrobotnym, lub zaraz po rejestracji można składać wniosek]
- pobrać druki i wypełnić, wcześniej ustalając asortyment i ceny sprzętu, który chcemy kupić [nie można później zmieniać sprzętu w specyfikacji ani jego cen]
- złożyć wniosek i czekać na kontakt od osoby zajmującej się dotacjami w UP
- jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, składający jest kierowany na kurs "ABC przedsiębiorczości" [ prawo pracy, podstawy księgowości, wypełnianie druków, krok po kroku zakładanie firmy, marketing ]
- kurs kończy się egzaminem
- po zaliczonym egzaminie udajemy się z zaświadczeniem o ukończeniu do UP
- UP umawia się z nami na podpisanie dokumentów [poręczyciele wraz ze współmałżonkami i składający wniosek również ze współmałżonkiem]
- po podpisaniu umowy oczekujemy na przelew dotacji na konto [3-5 dni]
- od momentu wpłynięcia przelewu na konto, mamy 14 dni na dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
- od daty wpisanej jako dzień rozpoczęcia działalności mamy 30 dni na wydanie otrzymanej dotacji wyłącznie według specyfikacji podanej we wniosku
- po upływie 30 dni od rozpoczęcia [czas na zakupy] mamy kolejne 30 dni na rozliczenie się z UP z dokonanych zakupów [trzeba przedstawić faktury zakupu]

Ustalenie listy zakupów:
Jedynym kłopotem z tymi całymi specyfikacjami jest to, że trzeba ustalić ze sprzedawcami konkretną cenę, która nie zmieni się od czasu złożenia wniosku do momentu kupna [nawet 45dni!!]. Możesz kupić tylko sprzęt, który wypiszesz w specyfikacji, jeśli cena towaru wzrośnie, to różnicę dokładasz z własnej kieszeni, jeśli zmaleje, nie wolno wydać tych pieniędzy, które zostaną po dokonaniu wszystkich zakupów. Piszesz wtedy podanie do starosty, lub dyrektora UP z prośbą o możliwość wydania pozostałych pieniędzy na konkretny cel nie zawarty wcześniej we wniosku. Nie można z dotacji pokryć kosztów transportu, więc jeśli kupujesz na alledrogo, warto dopytać się sprzedawcy, czy jest możliwość wliczenia ceny przesyłki w cenę towaru.

Z faktur oczywiście trzeba się rozliczyć. Jeśli nie wywiążesz się z któregoś punktu umowy, skutkuje to rozwiązaniem umowy i zwrotem dotacji.

W wyborze sprzętu kierowałem się tym, żeby za pieniądze z dotacji kupić to, czego normalnie za własne bym nie kupił... resztę można systematycznie uzupełniać. Nie możesz kupić czegoś, na co nie masz uprawnień / pozwoleń [na miernik parametrów instalacji SEP E z zaznaczonymi pomiarami]

Ważna sprawa to udokumentowane doświadczenie, licencje, kursy itp.
Jeśli chcesz robić instalacje, obowiązkowo SEP E z zaznaczonym montażem / naprawą / konserwacją. Im większe doświadczenie poparte świadectwami pracy, licencjami itp. tym większa szansa na załapanie się na dotację.

Żeby kupić drabinę 3x11szebli i szelki asekuracyjne kazali zrobić uprawnienia wysokościowe ponad 3m, do alarmów - licencja pracownika zabezpieczenia technicznego, na instalacje - przynajmniej SEP E.

Zakup samochodu:
Środek transportu niezbędny do prowadzenia działalności może być sfinansowany w 30% wnioskowanej kwoty, resztę musiałbyś dołożyć ze swoich oszczędności.

Warunki zakupu auta:
- van lub bus, z wbitym VATem do dowodu
- blaszak 2 lub 5 osobowy
- odpadają wszelakie sedany z kratką, kombi itp. wynalazki

Generalnie mówiąc auto musiałoby być: VW: Caddy, T4; Fiat: Doblo, Scudo, Ducato i inne temu podobne.Chętnie odpowiem na pytania, jeśli ktoś jest zainteresowany.
W załączniku zestaw dokumentów wymaganych do złożenia wniosku [powiatowy urząd pracy w Wejherowie]. Każdy UP ma inne dokumenty, więc proszę się nie sugerować, zamieszczam tylko poglądowo.

Pozdrawiam.
Miwhoo.
Źródło: elektroda.pl/rtvforum/topic1622230.html


Temat: Gruby załatwia Bardzo Ważną Sprawę
" />
">Nie było już wyjścia. Gruby musiał załatwić Bardzo Ważną Sprawę. Psychicznie przygotowany ruszył do urzędu, w którym, miał nadzieję, Bardzo Ważna Sprawa może zostać załatwiona.
- Dzień dobry – powiedział – Mam sprawę do załatwienia. Bardzo Ważną Sprawę.

- Dzień dobry – odpowiedział urzędnik bardzo uprzejmie, po czym wysłuchał Grubego. O coś tam dopytywał, coś notował, potakująco kiwał głową. Po kwadransie w Grubego maleńkim strumykiem wlewała się nadzieja, że może jednak załatwi BWS za jedną wizytą w urzędzie.

- Pańska sprawa rzeczywiście jest Bardzo Ważna – powiedział urzędnik – Sporo pracy przed panem, no ale do pracowitych świat należy – zażartował i wyjął gruby segregator.

- Najpierw na druku ZN1 napisze pan wniosek. Do wniosku dołączy pan wypełniony formularz PLS 33, zezwolenie GRP, analizę wpływu, potwierdzenie uzyskania numeru PIN 80, zaświadczenie UA 7, może być kserokopia, zaświadczenie PRA 1, koniecznie oryginał, trzy egzemplarze świadectwa jakości PPP 90, opłatę skarbową 50 złotych, zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach, kartę identyfikacji europejskiej Euro 777 i to właściwie wszystko.

- Naprawdę wszystko? – oniemiał Gruby, bo oczywiście nie zapamiętał nic a nic.

- Dużo tego, prawda. Ale cóż, takie prawo mamy, takie prawo – współczująco rozłożył ręce urzędnik.

- Komuś się udało załatwić taką sprawę za pierwszym razem? – zrezygnowanym głosem zapytał Gruby.

- Szczerze mówiąc, nie. Powiem wprost, dla laika nieobeznanego w meandrach przepisów sprawa jest beznadziejna – dobił urzędnik.

- Boże, w co ja się wpakowałem – westchnął Gruby.

- Nie ma się co martwić, tylko działać. Zawsze może pan skorzystać z usług pośrednika – poradził życzliwie urzędnik.

- Pośrednika? – nie zrozumiał Gruby.

- Jasne. Prawo jest coraz bardziej pokręcone i nie zrozumiałe dla laika. Kowalski zagubiony w gąszczu przepisów nie ma szans na znalezienie drogi. I tu pojawia się pośrednik administracyjny. Wniosek napisze, formularze wypełni, polecony do urzędu wyśle. Przypilnuje, żeby terminy nie poprzepadały, jak trzeba dociśnie, ponagli, skargę napisze. Oczywiście za drobnym wynagrodzeniem, ale jak pan policzy stracony czas, nerwy i własną benzynę, to interes jest obopólny.

- A wie pan, że czytałem o tym w gazecie – przypomniał sobie Gruby – Nawet wtedy pomyślałem, że Polak każdą niszę rynkową wynajdzie, żeby zarobić jakiś grosz – Tylko gdzie ja go znajdę – zafrasował się Gruby na koniec.

- Na tablicy ogłoszeń wisi ulotka. Adres jest, telefon, wie pan nic sugerować nie mogę, ani polecać, ale jak pan naprawdę chce załatwić Bardzo Ważną Sprawę, to‌.. – zawiesił głos urzędnik.

- Jasne, rozumiem, dziękuję, dziękuję, do widzenia – odrobinę pocieszony Gruby pomaszerował spisać namiary pośrednika administracyjnego.

***

Pośrednik przyjmował od siedemnastej niedaleko urzędu zresztą.

- To pan? – wytrzeszczył oczy Gruby na widok urzędnika.

- Generalnie ja, ale po godzinach regularnej pracy reprezentuję firmę ‟Biurokratex” Spółka Jawna. Wie pan, rodzina, rozgrzebana budowa, trzeba jakoś sobie radzić.

- Ale‌ - kręcił głową Gruby.

- Nic pan nie musi mówić, pamiętam pańską sprawę. Da się zrobić – urzędnik, pardon dyrektor zarządzający Spółki Jawnej wyjął gruby segregator.

- Ale‌. pan wybaczy, nie widzi pan pewnego, eeee rozdwojenia?

- Rozdwojenia? – tym razem dyrektor się zdziwił.

- Nooo, po południu pomaga pan w sprawie, którą będzie pan rozpatrywał rano jako urzędnik- doprecyzował Gruby.

- O, kochany panie, absolutnie o żadnym rozdwojeniu nie może być mowy. Polskie prawo, to zbyt skomplikowana i poważna sprawa, by bieg rzeczy pozostawiać amatorom. To co, zabieramy się do roboty?


Paweł Ławicki


http://www.podatki.biz/artykuly/31_10067.htm
Źródło: ochronaforum.eu/viewtopic.php?t=2336